- 10% Acc Vip Khủng - 20% Acc Trắng Thông Tin.
- 50% Acc Có Thông Tin.
- 50% Acc Đúng.
- 10% Acc Sai - 10% Acc Bị "Khóa VV" và có người "CHƠI CÙNG" VÀ MỚI TẠO NHÂN VẬT

. Anh Em Đọc Kĩ Thông Báo, Tránh Hiểu Lầm Không Đáng Có.

. MỌI TRƯỜNG HỢP LIÊN QUAN ADMIN sẽ không giải quyết.
. CHÚC ANH EM NHÂN PHẨM TỐT