Acc LQ #27912
 • 1 Nguyễn Kim Đỏ
 • 2 22946
 • 3 Đạt
 • 4 Nguyễn Minh Hoàng
 • 5 21487
 • 6 Phạm Nhật Trường

Acc LQ #27912 - Rank: Bạc

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

-20%

Acc LQ #28307

Acc LQ #28307

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 3
 • Bảng Ngọc: 66
40.000đ
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 3
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #28315

Acc LQ #28315

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 14
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 88
40.000đ
 • Tướng: 14
 • Trang Phục: 8
 • Rank: Vàng

MUA NGAY