Acc LQ #28313
 • 1 Nguyễn Kim Đỏ
 • 2 22946
 • 3 Đạt
 • 4 Nguyễn Minh Hoàng
 • 5 21487
 • 6 Phạm Nhật Trường

Acc LQ #28313 - Rank: Bạch Kim

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

-10%

Acc LQ #31055

Acc LQ #31055

 • Rank: Bạch Kim
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 2
72.000đ
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 8
 • Rank: Bạch Kim

MUA NGAY

-10%

Acc LQ #31061

Acc LQ #31061

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 3
72.000đ
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 8
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-10%

Acc LQ #31322

Acc LQ #31322

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 3
72.000đ
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 8
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-10%

Acc LQ #31058

Acc LQ #31058

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 3
72.000đ
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 8
 • Rank: Vàng

MUA NGAY