Acc LOL #31028
  • 1 Trọng Nhân
  • 2 70499
  • 3 Thanh Mùi
  • 4 Nguyễn Duy
  • 5 Lê Phong
  • 6 Huy Hoàng

Acc LOL #31028 - Rank: Chưa - Khung: Chưa

Lọc theo Skin
Twisted Fate
Xin Zhao
Master Yi
Ryze
Sivir
Soraka
Warwick
Nunu & Willump
Tryndamere
Poppy

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ