• 1 thuybk2705
  • 2 Minh Phương
  • 3 Nguyễn Pháp
  • 4 Dương Phú Quang
  • 5 Diệp Kha
  • 6 Coá Boán Lờ In

Acc LOL #31028 - Rank: Chưa - Khung: Chưa

Lọc theo Skin
Twisted Fate
Xin Zhao
Master Yi
Ryze
Sivir
Soraka
Warwick
Nunu & Willump
Tryndamere
Poppy

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ