Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
vinh
2,640,000 VND
2
Thái Minh Quân
2,340,000 VND
3
capne
1,100,000 VND
4
Nhatvip2
1,030,000 VND
5
vnphatty
1,000,000 VND
6
huuuu
1,000,000 VND