Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
30,100,000 VND
2
vinh
4,890,000 VND
3
mongmer
2,100,000 VND
4
Lnng
1,440,000 VND
5
Demoon
1,300,000 VND
6
Nguyên
1,160,000 VND